Tran social8
Thứ 5, 15-12-2022 15:47
Hướng dẫn cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời

Trong bài viết này Social8 Asia sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Tính số ngày lẻ trong excel mới nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Tính số ngày lẻ trong excel

Trong bài viết này, Bostonenglish sẽ hướng dẫn cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian bằng việc sử dụng các hàm Excel cơ bản.

Việc xác định chính xác tới từng tuần, từng ngày lẻ (thậm chí từng giờ) sẽ giúp ích khá nhiều cho bạn trong công việc liên quan tới xử lý dữ liệu ngày tháng. Ví dụ, nếu như bạn làm trong lĩnh vực nhân sự, tiền lương thì yêu cầu về chấm công, tính lương luôn cần sự chính xác để đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách tính số tuần

Hàm Int()

1. Chức năng của hàm Int() trong Excel

Hàm Int() trong Excel dùng để lấy số nguyên của một số (hay một phép toán nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng để cắt bỏ phần thập phân (phần số lẻ) của số n.

Bạn đang xem: Cách tính số ngày lẻ trong excel

2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel

Int(n)

Giải thích:

Bài viết đang được quan tâm: Hàm LARGE trong Excel: Cách sử dụng, có ví dụ minh họa dễ hiểu

n: Là 1 số hay 1 phép toán nhân chia.

3. Ví dụ về hàm Int() trong Excel

Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => Kết quả trả về sẽ là 12Ví dụ 2: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là 1. Vì 7 chia cho 5 được 1.4. Hàm Int() sẽ lấy số nguyên của kết quả là 1.

Hàm Mod()

1. Chức năng của hàm Mod() trong Excel

Hàm Mod() trong Excel dùng để lấy số dư của phép chia 2 số n và m.

2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel

Mod(n,m)

Giải thích:

n: là số bị chia.

Bài viết đang được quan tâm: MOS – IIG

m: là số chia. m phải là số khác 0.

3. Ví dụ về hàm Mod() trong Excel

Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là 2. Vì 7 chia cho 5 được 1 và dư 2. Hàm Mod() sẽ lấy số dư là 2.Ví dụ 2: Dựa vào hàm Mod() và hàm Int() để tính số tuần tại ô F3 và số ngày lẻ tại ô G3 tại 1 Khách sạn theo bảng dữ liệu sau.

Tính số tuần giữa 2 mốc thời gian

Ta sẽ xác định số tuần bằng cách lấy phần nguyên của số ngày giữa 2 thời điểm đó chia 7 (Vì sao lại chia 7 thì đơn giản là 1 tuần có 7 ngày )

Đầu tiên ta sẽ xác định số ngày giữa 2 mốc thời gian đó, để làm điều này ta có khá nhiều cách. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ sử dụng hàm DATEDIF để xác định số ngày giữa 2 thời điểm đó. Cụ thể ta có công thức để tính số ngày với hàm DATEDIF như sau:

=DATEDIF(B6,C6,”d”)

Trong đó:

  • B6: ngày bắt đầu
  • C6: ngày kết thúc
  • “d”: để lấy ra số ngày

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Hàm DATEDIF tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong Excel

Bài viết đang được quan tâm: Thủ Thuật Chuyển Dấu Chấm Thành Dấu Phẩy Trong Excel Và

Sau khi đã có số ngày, ta sẽ sử dụng hàm INT để lấy ra số tuần bằng cách lấy phần nguyên của số ngày chia cho 7.

=INT(D6/7)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

xem thêm: Hàm Int – hàm lấy phần nguyên trong Excel

Tính số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Để tính số ngày lẻ trong tuần ta sẽ sử dụng hàm MOD, ta co công thức như sau:

=MOD(D6,E6*7)

  • D6: số ngày
  • E6*7: Số tuần nhân với 7

Hàm sẽ trả về phần dư, và phần dư này chính là số ngày lẻ trong tuần. (Chi tiết hình ảnh trong phần tính số tuần ở trên)

Đó là một trong những hàm Excel cơ bản và đơn giản cần biết để bạn có thể xử lý được những tình huống thực tế phát sinh trong công việc. Việc nắm được các hàm Excel sẽ giúp cho bạn xử lý nhanh chóng với những yêu cầu tính toán góp phần nâng cao năng suất làm việc. Để hiểu sâu hơn về Excel, các hàm trong Excel, các thủ thuật, mẹo khi làm việc với Excel bạn có thể tham khảo

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter