Tran social8
Thứ 5, 01-12-2022 20:07
Kế hoạch marketing (Marketing plan) là gì? Đặc điểm và vai trò

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Kế hoạch marketing là gì hot nhất được tổng hợp bởi Social8 Asia

Kế hoạch marketing (Marketing Plan)

Định nghĩa

Kế hoạch marketing trong tiếng Anh gọi là Marketing Plan.

Bài viết đang được quan tâm: SEO là gì? Hướng dẫn cách SEO website lên top 1 Google

Kế hoạch Marketing là một kế hoạch chức năng, là công cụ để điều hành hoạt động marketing của doanh nghiệp. Các nhà quản trị marketing phải xây dựng các kế hoạch marketing để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Kế hoạch marketing là một văn bản pháp lí chứa đựng các chỉ dẫn cho hoạt động marketing sẽ thực hiện cho một thương hiệu hoặc một loại sản phẩm và phân bổ các hoạt động này qua thời gian thực hiện kế hoạch.

Đặc điểm

– Các kế hoạch marketing cũng có thời hạn thực hiện khác nhau có thể từ một năm cho đến một số năm.

Bài viết đang được quan tâm: Địa chỉ email là gì? 7+ lợi ích của email so với thư thông thường

– Mỗi bản kế hoạch marketing thường có các nội dung chính là: Những phân tích cơ bản về thị trường và môi trường marketing, xác định thị trường mục tiêu, các mục tiêu marketing cụ thể, ngân sách cho hoạt động marketing, chiến lược và một chương trình marketing bao gồm các biện pháp marketing với thời gian thực hiện cụ thể.

Vai trò của kế hoạch marketing

– Lập kế hoạch là giai đoạn đầu tiên của quá trình quản trị marketing. Bản chất của kế hoạch hóa hoạt động marketing là quá trình xác định các cơ hội, nguồn lực, các mục tiêu, xây dựng các chiến lược với các định hướng và kế hoạch của doanh nghiệp.

Là cơ sở cho tổ chức thực hiện và điều khiển. Có kế hoạch marketing, bộ phận marketing mới biết được họ phải làm những gì, với ngân sách bao nhiêu, ai làm trong từng giai đoạn của thời kỳ kế hoạch. Các nhà quản trị marketing cũng mới có thể đánh giá được nhân viên dựa vào các hoạt động của họ để thực hiện kế hoạch.

Bài viết đang được quan tâm: Social Network là gì? Những điều bạn cần biết về mạng xã hội

Có thể được xây dựng cho các đối tượng khác nhau: Kế hoạch marketing cho sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm; kế hoạch marketing cho thương hiệu; cho từng khu vực thị trường địa lí; cho từng đoạn thị trường; cho khách hàng lớn và quan trọng; kế hoạch marketing cho sản phẩm mới…

Các chiến lược và kế hoạch marketing phổ biến nhất thường được xây dựng cho cấp độ sản phẩm/ thị trường. Kế hoạch marketing được tổng hợp trong một hệ thống nhất nhằm đảm bảo các mục tiêu và chiến lược cụ thể sẽ giúp đạt được mục tiêu mong muốn trên thị trường của toàn doanh nghiệp.

Bản kế hoạch marketing sẽ giúp cho nhà quản trị dễ dàng truyền thông tới toàn bộ tổ chức để đảm bảo cho các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp đều hành động theo kế hoạch đã định. Những thay đổi về nhân sự sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp khi đã có kế hoạch marketing được phê duyệt từ ban lãnh đạo.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter