Tran social8
Thứ 4, 14-12-2022 22:37
Hàm Tìm Quý của tháng trong excel – Hàm ROUNDUP, MONTH

Trong bài viết này Social8 Asia sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Hàm quý trong excel hot nhất được tổng hợp bởi Social8 Asia

Hàm tìm quý của tháng trên excel. Được biết trong Excel không có sẵn hàm tích hợp để tìm quý của một tháng cho trước. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện với 1 công thức đơn giản, sử dụng các hàm kết hợp để tìm như sau:

Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!!!

 • Hour, minute, second, now
 • EOMONTH – Tính ngày cuối tháng
 • WEEKLY – Hàm tính ngày thứ trong tuần
 • YEAR – Tách lấy số năm
 • TODAY – NOW khác biệt như thế nào?
 • MONTH + ROUNDUP: Tính Quý của tháng hiện tại trong năm

HÀM TÌM QUÝ CỦA THÁNG TRONG EXCEL

Hãy cùng xem xét ví dụ dưới đây:

=ROUNDUP(number; num digits)

=MONTH(serial number)

Bài viết đang được quan tâm: FILE EXCEL QUẢN LÝ PHÒNG KHÁCH SẠN/ NHÀ NGHỈ – Free

Giải thích: ROUNDUP(x;0) làm tròn số x đến số nguyên gần nhất và lớn hơn. Hàm MONTH trả kết quả là tháng của ngày trong ô A1. Do đó, công thức ở ô B2 tương đương ROUNDUP(5/3;0) = ROUNDUP(1,666667;0) = 2. Ta được tháng 5 thuộc quý 2.

Hãy xem công thức trên khi áp dụng với các tháng khác sẽ như thế nào:

Giải thích: Ta có thể thấy 3 giá trị đầu tiên ở cột B được làm tròn lên 1, tương đương quý 1. 3 giá trị tiếp theo làm tròn lên 2, tương đương quý 2…

CÁC HÀM ĐƯỢC SỬ DỤNG

HÀM ROUNDUP

=ROUNDUP(number; num digits)

Bài viết đang được quan tâm: Thay đổi đơn Vị Thước đo Trong Excel, PowerPoint Và Window

Trong đó:

 • Number: Bắt buộc. Bất kỳ số thực nào bạn muốn làm tròn lên.
 • Num digits: Bắt buộc. Số chữ số sau dấu thập phân mà bạn muốn làm tròn tới.

Lưu ý sử dụng

 • ROUNDUP luôn làm tròn số lên.
 • Nếu num digits lớn hơn 0 thì number được làm tròn lên tới chữ số sau dấu thập phân đã xác định.
 • Khi num digits bằng 0 thì number được làm tròn lên số nguyên gần nhất và lớn hơn.
 • Nếu num digits nhỏ hơn 0 thì number được làm tròn lên về phía bên trái của dấu thập phân.

HÀM MONTH

=MONTH(serial number)

Trong đó:

 • Serial number là đối số bắt buộc.

Bài viết đang được quan tâm: Cách chuyển file Excel sang PDF miễn phí trên máy tính cực đơn giản

Đây là số thứ tự của ngày mà bạn đang tìm kiếm.

Bạn cũng có thể thay bằng kết quả của công thức hay hàm khác.

Lưu ý sử dụng

– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số thứ tự liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Ngày 1/1/1900 là số 1. Ngày 1/1/2008 là số 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1/1/1900.

– Giá trị trả về bởi MONTH tính theo lịch Gregorian bất kể giá trị gốc theo lịch nào. Ví dụ, nếu ngày tháng được cung cấp theo lịch Hijri, giá trị MONTH trả về sẽ là giá trị tương đương trong lịch Gregorian.

Tham khảo thêm:

 • Cách tính khoảng thời gian
 • Hàm ngày tháng: Weeknum, Day, Year,..
 • Hàm thời gian: Hour, Second, Minute
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter