Tran social8
Thứ 5, 15-12-2022 16:52
MỘT SỐ HÀM (CÔNG THỨC) EXCEL CHO CÔNG VIỆC

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Diễn giải khối lượng trong excel hay nhất được tổng hợp bởi Social8.asia

Video Diễn giải khối lượng trong excel

[Chủ đề: Ứng dụng excel trong dự toán]

|Dự toán cập nhật bộ đơn giá 2059-UBND tỉnh Phú Yên 2020|

1. DIỄN GIẢI CHO NGƯỜI KHÁC HIỂU DÙNG HÀM GÌ ?

Ví dụ: ô A1 = 2, ô A2 = 3, ô A3 = A1*A2 = 6, ô A4 là ô diễn giải hiển thị là 2*3 hoặc =2*3 để khi in ra giấy người khác hiểu số 6 từ đâu ra và đồng thời khi thay đổi giá trị A1, A2 thì ô A4 thay đổi theo, dùng hàm gì cho ô A4 ?

2. TÍNH KHỐI LƯỢNG MỘT BIỂU THỨC TRONG DỰ TOÁN DÙNG HÀM GÌ?

Ví dụ:ô A1 có nội dung diễn giải là 2*3, ô A2 làô kết quả, dùng hàm gì cho ô A2 để tính A2 theo A1 (= 6) ?

Trên đây là 2 nội dung mà em C. ở Tuy An hôm qua vừa chạy vào Tuy Hòa, đến tận nơi để hỏi về cách sử dụng file điều tiến độ và các nội dung trên, vì thấy vấn đề cũng rất thực tế nên tôi sẽ phân tích và pots lên blog để anh chị em kỹ thuật viên, dự toán viên có thể tham khảo hoặc áp dụng cho công việc.

Cách đây ít ngày, trong một bài viết trước Tuấn Anh có chia sẻ 1 file tính giá ca máy hiện tại để sử dụng lập dự toán một số công trình giao thông, hôm nay chủ đề này cũng lại xuất phát từ 1 file dự toán giao thông.

I. DIỄN GIẢI CHO NGƯỜI KHÁC HIỂU DÙNG HÀM GÌ ?

– Chủ đề 1: Bên dưới là hình minh họa, ô B3, B4 là 2 ô giá trị chứa các tham số, ô B4 là ô kết quả (=B3+B4), dùng hàm nào để có 1 ô hiển thị phần diễn giải công thức như trong ô B6 ?

– Giải pháp: Sử dụng hàm Text để diễn giải như hình trên.

Cách khác đơn giản đến không ngò…

Mới đầu cứ nghĩ phải dùng đến hàm Text, sau thí nghiệm tiếp thì phát hiện ra 1 cách khác đơn giản đến không ngờ là dùng hàm & (hàm nối chuỗi) vẫn được:

Công thức trong ô B6 đổi thành: =”=” & B3 & “+” & B4

Vậy hàm đề xuất thay thế là hàm & (hàm nối chuỗi) nhé anh em.

– Link tải file excel: Hàm &.xls

Bài viết đang được quan tâm: Công thức và cách sử dụng hàm lấy giá trị của ô trong excel có ví dụ

2. TÍNH KHỐI LƯỢNG MỘT BIỂU THỨC TRONG DỰ TOÁN DÙNG HÀM GÌ?

– Chủ đề 2: Dùng cách gì để tính toán khối lượng của 1 ô diễn giải? Ví dụ ô D8 nhập: 2*3, ô E8 nhập =tên hàm(D8), nhấn Enter, kết quả ô E86. D8 là diễn giải còn ô E8 tính ra kết quả).

Tôi đã xem file em C. Tuy An gửi, trong đó người ta dùng cách đặt các NAME,

NAME có dạng như “=IF(‘Tên sheet’!$D8<>0;EVALUATE(‘Tên sheet’!$D8);0)”

Mỗi 1 NAME gắn 1 hàm EVALUATE (như là đặt hàm ngầm trong file, cũng là 1 cách, nhưng cách này khó sử dụng ngoài ra file nặng vì phải tạo nhiều NAME). .

– Giải pháp: Tôi đề xuất 1 cách khác đơn giản hơn là TẠO 1 HÀM (CÔNG THỨC) NGƯỜI DÙNG, sau đó thiết lập công thức cho 1 ô, sau đó copy xuống, cách này có thẻ gõ dấu ‘= phía trước phần diễn giải; thay đỏi giá trị diễn giải sẽ nhảy kết quả tính toán.

Cách làm như sau (chỉ làm 1 lần cho 1 file):

1. Mở file excel cần tạo hàm người dùng, nhấn tổ hợp phím Atl+F11 đểmở cửa sổ VBA,

2. Click menu Insert >Module

3. Copy toàn bộ phần text màu vàng bên dưới và dán vào khung bên phải:

Function KL(s As String) As Double

T = Replace(s, ” “, “”)

T = Replace(T, “,”, “.”)

T = Replace(T, “=”, “”)

T = Replace(T, “x”, “*”)

KL = Round(Evaluate(T), 3)

End Function

Như hình dưới:

4. Lưu và trở về màn hình làm việc của Excel

Tại cột khối lượng (Cột E), nhập hàm: =KL(ô cần tính), Enter sẽ có kết quả.

Cách nhập phần diễn giải:

Có ít nhất 3 cách sau đây:

1. Nhập text, ví dụ nhập 2*3+3*4

Bài viết đang được quan tâm: Top 16 # Xem Nhiều Nhất Chức Năng Show Ink Trong Excel / 2023

2. Nếu muốn có dấu = ở trước vẫn được, khi đó phải nhập dấu nháy đơnngay trước dấu =, ví dụ: =2*3+3*4

3. Nhập dạng công thức: (để khi số liệu tham chiếu thay đổi thì kết quả tự thay đổi theo): Tham chiếu có thể trong cùng 1 sheet hoặc sheet khác,

ví dụ: =”=” & Sheet1!B2 & “+” & Sheet1!B3

Trong đó:

& là hàm nối chuỗi có sẵn của excel để diễn đạt biểu thức.

Sheet1 là tên sheet khác,Sheet1!B2, Sheet1!B3 là địa chỉ các ô muốn đưa dữ liệu vào.

– Các dấu “=” và dấu “+” nằm trong ngoặc kép.

– Link t

ải file excel: Hàm tự tạo để tính khối lượng.xls

Cách bậtmacro để sử dụng hàm:

Nếu Excel chưa bật Macro thì sẽ gặp lỗi #NAME? hoặc không hiển thị kết quả. Do đó cần bật macro lên thì hàm mới hoạt động được:

– Với Excel 2003: Vào Tolls > Macro > Security… > Chọn LOW > OK.

– Với Excel 2007, nhấn vào biểu tượng Office Button, chọn Excel Option > Trust Center > Trust Center Settings > Macro Seting và chọn như hình > OK:

– Với Excel 2010, (2013 tương tự), nhấn vào menu File, chọn Options > Trust Center > Trust Center Settings > Macro Seting và chọn như hình > OK:

Bài viết đang được quan tâm: Cách viết số mũ, chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel cực đơn giản

Sau đó đóng hết excel, mở lại và sử dụng hàm KL() như là 1 hàm của excel.

3. HỎI THÊM VỀ DẤU + TRƯỚC CÔNG THỨC:

Em thấy nhiều công thức trong một số file excel của người khác có dấu cộng (+) phía trước. Ví dụ: =+ROUND(…;2), và tương tự, không biết dấu + đó để làm gì ?

Nếu bỏ dấu cộng phía trước đi thì có sao đâu, như vậy xin hỏi tác dụng dấu + này là gì, có cần thiết không?

* * * Thật sự là tôi cũng chưa sử dụng nó bao giờ nên cũng chẳng biết tác dụng nó để làm màu hay làm gì!

TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI VIẾT:

– Hàm & là hàm nối chuỗi, có sẵn trong excel, dùng trong mọi file excel, có thể ứng dụng để biểu đạt giá trị 1 hay nhiều ô trong 1 ô khác (trong cùng 1 sheet, hoặc khác sheet).

– Hàm KL() (viết tắt của chữ Khối Lượng cho dễ nhớ), là hàm do người sử dụng tạo ra, không có sẵn trong excel, do đó phải tạo nó trong file excel muốn sử dụng, ứng dụng để tính toán kết quả cho 1 biểu thức (như: 2*3 …) cho 1 hay nhiều ô trong cùng 1 sheet, hoặc khác sheet.

– Một số file excel có thấy dấu cộng phía trước công thức để làm gì thì thực sự là tôi cũng không biết để làm gì.

* * *

Tuy Hòa : 24/04/2021

Ngô Tuấn Anh

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter