Tran social8
Thứ 3, 29-11-2022 22:10
Cách tải các tệp đơn lẻ từ kho lưu trữ Github – AnonyViet

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Cách tải file từ github hay nhất được tổng hợp bởi Social8 Asia

Video Cách tải file từ github

Mặc dù Github được sử dụng phổ biến nhất để lưu trữ các dự án code lớn, nhưng nó cũng hoạt động như một máy chủ lưu trữ FIle khá tốt và đôi khi bạn chỉ muốn tải xuống một hoặc hai File mà không muốn phải tải toàn bộ repo thì sao? May mắn thay, Github có hỗ trợ việc này bằng web và command line.

Cách tải các File đơn lẻ từ kho lưu trữ Github

Tải một File đơn từ Github

Nếu bạn thích sử dụng trình duyệt web, bạn có thể tải các File bất kỳmột cách khá dễ dàng. Truy cập File bạn muốn tải xuống và nhấn vào “Raw:”

Bài viết đang được quan tâm: 17 Cách tăng tương tác FB tốt nhất nên thử ngay! 2022 – Prodima

Cách tải các tệp đơn lẻ từ kho lưu trữ Github 3

Thao tác này sẽ mở ra một trang có liên kết trực tiếp đến File. Bạn có thể sao chép, nhưng trong hầu hết các trình duyệt, bạn có thể nhấp chuột phải và chọn “Save As” để tải File xuống trực tiếp.

Cách tải các tệp đơn lẻ từ kho lưu trữ Github 4

Bài viết đang được quan tâm: Hướng Dẫn Cách Tạo Blog Trên WordPress Miễn Phí 2021

Đối với các File cpde, file tải về có thể lưu dưới dạng .txt, bạn sẽ cần sửa đuôi file theo cách thủ công trước hoặc sau khi tải xuống.

Tải File đơn lẽ từ Command Line

Các File được cung cấp từ trang raw.githubusercontent.com, có thể được tải xuống trực tiếp thông qua wget hoặc curl. Chúng được lưu trữ ở các vị trí có thể truy cập, vì vậy nếu bạn biết tên người dùng, kho lưu trữ và đường dẫn File, bạn có thể tải xuống bất kỳ File nào trên bất kỳ nhánh nào như này:

wget https://raw.githubusercontent.com/username/repository/branch/path/filename.md

Nếu muốn sử dụng API của Git, bạn có thể tương tác với nó trực tiếp hơn và tải File xuống khi bạn không chắc chắn về vị trí File chính xác. Bạn sẽ cần tạo personal access token để sử dụng API và thay thế “ACCESS_TOKEN” trong tập lệnh này.

curl -H ‘Authorization: token ACCESS_TOKEN ‘ -H ‘Accept: application/vnd.github.v3.raw’ -O -L https://api.github.com/repos/username/repository/contents/path/filename.md

Bài viết đang được quan tâm: 2 cách xem số điện thoại của một người bất kỳ trên Facebook

/repos/{user}/{repo}/contents endpoint sẽ thực hiện những việc khác nhau tùy thuộc vào việc đường dẫn trỏ đến một thư mục hay một File. Nếu đó là một File, nó sẽ trả về siêu dữ liệu của File đó:

{ “type”: “file”, “encoding”: “base64”, “size”: 5362, “name”: “README.md”, “path”: “README.md”, “content”: “encoded content …”, “sha”: “3d21ec53a331a6f037a91c368710b99387d012c1”, “url”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/contents/README.md”, “git_url”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/git/blobs/3d21ec53a331a6f037a91c368710b99387d012c1”, “html_url”: “https://github.com/octokit/octokit.rb/blob/master/README.md”, “download_url”: “https://raw.githubusercontent.com/octokit/octokit.rb/master/README.md”, “_links”: { “git”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/git/blobs/3d21ec53a331a6f037a91c368710b99387d012c1”, “self”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/contents/README.md”, “html”: “https://github.com/octokit/octokit.rb/blob/master/README.md” } }

Nếu đó là một thư mục, nó sẽ trả về tất cả các File và thư mục con trong một mảng:

[ { “type”: “file”, “size”: 625, “name”: “octokit.rb”, “path”: “lib/octokit.rb”, “sha”: “fff6fe3a23bf1c8ea0692b4a883af99bee26fd3b”, “url”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/contents/lib/octokit.rb”, “git_url”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/git/blobs/fff6fe3a23bf1c8ea0692b4a883af99bee26fd3b”, “html_url”: “https://github.com/octokit/octokit.rb/blob/master/lib/octokit.rb”, “download_url”: “https://raw.githubusercontent.com/octokit/octokit.rb/master/lib/octokit.rb”, “_links”: { “self”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/contents/lib/octokit.rb”, “git”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/git/blobs/fff6fe3a23bf1c8ea0692b4a883af99bee26fd3b”, “html”: “https://github.com/octokit/octokit.rb/blob/master/lib/octokit.rb” } }, { “type”: “dir”, “size”: 0, “name”: “octokit”, “path”: “lib/octokit”, “sha”: “a84d88e7554fc1fa21bcbc4efae3c782a70d2b9d”, “url”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/contents/lib/octokit”, “git_url”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/git/trees/a84d88e7554fc1fa21bcbc4efae3c782a70d2b9d”, “html_url”: “https://github.com/octokit/octokit.rb/tree/master/lib/octokit”, “download_url”: null, “_links”: { “self”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/contents/lib/octokit”, “git”: “https://api.github.com/repos/octokit/octokit.rb/git/trees/a84d88e7554fc1fa21bcbc4efae3c782a70d2b9d”, “html”: “https://github.com/octokit/octokit.rb/tree/master/lib/octokit” } } ]

Sau đó, bạn có thể sử dụng trình phân tích cú pháp JSON như jq để tách URL ra và tải xuống. Để lấy danh sách file repo một cách đệ quy, bạn cần phải tìm nạp root tree. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng github để tạo website đơn giản trong 15 phút tại đây.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter