Tran social8
Thứ 5, 01-12-2022 15:56
Hủy tài khoản Google Ads – Brandee

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Cách hủy tài khoản google ads hay nhất được tổng hợp bởi Social8.asia

Video Cách hủy tài khoản google ads

Bạn có thể hủy tài khoản Google Ads của mình bất cứ lúc nào. Việc này sẽ tự động ngừng tất cả quảng cáo của bạn trong vòng 24 giờ.

Bài viết này cho bạn biết cách hủy tài khoản và những gì bạn nên biết trước khi hủy tài khoản.

Trước khi hủy

Lưu ý rằng việc hủy tài khoản Google Ads có hiệu quả tương tự như khi tạm dừng chiến dịch của bạn, với các ngoại lệ sau:

  • Khi hủy tài khoản của mình, bạn có thể nhận được khoản tiền hoàn lại cho bất cứ số dư tài khoản nào chưa được sử dụng, trừ các khoản từ phiếu mua hàng khuyến mãi.
  • Nếu hủy tài khoản của mình, trước tiên bạn cần phải kích hoạt lại tài khoản nếu muốn sử dụng lại tài khoản này trong tương lai.

Nếu không có tiền chưa sử dụng trong tài khoản, bạn nên tạm dừng chiến dịch thay vì hủy tài khoản của mình.

Nếu bạn đang hủy tài khoản vì không hài lòng với hiệu quả hoạt động của chiến dịch, bạn nên xem các mẹo tối ưu hóa có thể hữu ích. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm hoặc để lại phản hồi về trải nghiệm Google Ads của bạn.

Quá trình hủy diễn ra như thế nào

Nếu bạn quyết định hủy tài khoản của mình, hãy lưu ý rằng bạn vẫn phải thanh toán cho bất kỳ chi phí tích lũy nào trong tài khoản của mình. Nếu bạn còn tiền trong tài khoản, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào phương thức thanh toán của bạn trong vòng 4 tuần. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết Quản lý thanh toán sau khi hủy tài khoản Google Ads của bạn.

Sau khi hủy, bạn vẫn có thể truy cập vài dữ liệu trong tài khoản Google Ads bằng cách đăng nhập vào Google Ads. Nếu muốn sử dụng lại Google Ads trong tương lai, bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Yêu cầu hủy

Để hủy tài khoản, bạn cần:

  • Quyền truy cập quản trị vào tài khoản của mình
  • Thanh toán được thiết lập cho tài khoản đó

Nếu bạn có tài khoản người quản lý và muốn hủy một trong những tài khoản được quản lý của mình, hãy lưu ý các yêu cầu sau:

  • Bạn cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý của mình
  • Tài khoản người quản lý của bạn cần phải là tài khoản đã tạo tài khoản được quản lý mà bạn muốn hủy
  • Tài khoản được quản lý đó không được phép có người dùng khác có quyền truy cập quản trị

Hãy đọc bài viết Giới thiệu về hủy tài khoản được quản lý để tìm hiểu thêm.

Cách hủy tài khoản của bạn

Sự cố khi hủy tài khoản

  • Nếu không thấy tùy chọn để hủy tài khoản của mình thì có thể bạn không đủ điều kiện để hủy tài khoản đó. Hãy xem lại “Yêu cầu hủy” ở trên.
  • Nếu người dùng có quyền truy cập quản trị của bạn rời khỏi công ty và bạn muốn hủy tài khoản của mình, hãy thu thập ID khách hàng, địa chỉ email đăng nhập, thông tin thanh toán của tài khoản và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Ads.

* Nguồn: Google

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter