Tran social8
Thứ 5, 01-12-2022 18:20
Tạo Report báo cáo trong MS Access – Xuanthulab.net

Dưới đây là kiến thức tổng hợp Báo cáo trong access là gì hot nhất được tổng hợp bởi Social8 Asia

Tạo báo cáo Report

Report để kết xuất dữ liệu ra màn hình, máy in, file … Cách thiết kế, làm việc của Report khá giống với Form, nó cũng có khả năng nhận nguồn dữ liệu từ Query hay Table. Để tạo ra một có nhiều cách, ở đây bắt đầu từ việc tạo Report từ đơn giản nhất bằng cách nhấn vào Create trên Ribbon, rồi bấm vào Report Design, màn hình thiết kế Report xuất hiện. Có thể lưu lại Report với tên tự đặt.

Ví dụ đầu tiên tạo ra một Report đặt tên là RptTatCaHocSinh, mục đích để thiết kế in ra danh sách toàn bộ các học sinh.

Có thể nhấn phải chuột và chọn các mục như

  • Page Header/Footer
  • Report Header/Footer
  • Report Properties : hiện thị Property Sheet

Có thể thiết lập độ rộng tại thuộc tính Width 7, ví dụ thiết lập giá trị bằng 18cm khi dự kiến xuất báo cáo ra máy in khổ A4

Bài viết đang được quan tâm: Viết content chuẩn SEO cho người mới bắt đầu từ A-Z – LPTech

Khu vực thiết kế của Report được chia ra các khu vực

  • Report Header/Footer 1 6 nội dung ở đầu và cuối báo cáo
  • Page Header/Footer 2 4 nội dung ở đầu và cuối mỗi trang in
  • Detail 3 nội dung chính của báo cáo. Dữ liệu hiện thị lặp lại theo số lượng các record ở nguồn cấp
  • 8 có thể chọn chuyển một số chế độ xem Report: Design View, Layout View, Report View

092

Trình bày phần Report Header

Để nhanh chóng đưa đưa vào một tiêu đề của báo cáo, bấm vào Title trên menu (Design), tại đây cũng có thể chèn các Control để trình bày như TextBox, Label, Image …

Chèn năm hiện tại, kéo TextBox vào – thiết lập thuộc tính Control Source là =Date(), thuộc tính Format là yyyy

Bài viết đang được quan tâm: MARKETING LIÊN KẾT LÀ GÌ?

Các thành phần này có thể thiết lập cỡ chữ, màu chữ, căn trái, phải … bằng các thao tác định dạng trên Ribbon (Format, Design). Chọn Report Header, đặt màu nền bằng thuộc tính Back Color

093

Trình bày phần Detail và Page Header

Bằng cách thiết lập như vậy trình bày như sau:

097

Phân nhóm báo cáo

Nếu muốn Report phân nhóm, ví dụ như danh sách học sinh phân ra từng nhóm theo lớp. Để thực hiện việc đó, nhấn vào menu Ribbon mục Group & Short, ở dưới cửa sổ Design View xuất hiện mục Group, Sort and Total tại đây thiết lập trường dữ liệu để phân nhóm, ví dụ chọn LOPID 1 và cách sắp xếp, lúc này trong báo cáo có một section (phân đoạn) báo cáo có tên LOPID Header, tại đây có thể đặt tiêu đề như tên lớp cho nhóm 2

098

Bài viết đang được quan tâm: Ecommerce Là Gì | Thiết Kế Website Thương Mại Điện Tử Giá Rẻ

Tại đây cũng có thể thêm các thông tin thống kê cho nhóm, tại mục Group, Short and Total 1, bấm vaoof More, phần with [Field] totaled bấm chọn nó, nó hiện thị các chức năng để chọn thống kê, ví dụ chọn lấy tổng Record trong nhóm đếm theo HOCSINHID thì phần Total On chọn là HOCSINHID, phần Type chọn là Count Record cuối cùng chọn Show Grand Total để nó chèn một EditText hiện thị thông tin này 3. Còn nhiều chức năng thống kê khác như tính giá trị trung bình, tính tổng giá trị, số lớn nhất, nhỏ nhất …

Ngoài ra nếu muốn cột STT, đếm lại cho mỗi nhóm, chọn nó và đặt thuộc tính Running Sum là Over Group

099

Nếu muốn một nhóm phân ra thành các trang thì Header của nhóm cho thuộc tính Force New Page bằng After Section

Sub Report – Report con

Giống như Form, một Report có thể chứa bên trong nó Report con (Sub Report) – cách sử dụng giống với Form. Đầu tiên cần thiết kế Sub Report sau đó đưa vào Report cha, thiết lập thuộc tính Link child Fields và Link master Fields cho Sub Report (hãy xem phần Form)

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter